Nie je dôležitý zisk, ale prínos. Byť podnikavý nestačí, je potrebné myslieť v prospech spoločnosti.

Sociálne podnikanie

Hľadáte odpovede na otázky o sociálnom podnikaní? Máte chuť vyjadriť sa k téme sociálnej ekonomiky?

Dávame vám priestor, kde spolu s nami môžete diskutovať, analyzovať, sieťovať a hľadať odpovede na otázky o sociálnom podnikaní. Hľadáme cesty na skvalitnenie systémov a optimalizovanie procesov verejnej správy. Prečo? Pretože súčasťou riadenia je aj meranie.

logo-transparent-bez-ramikov

Nachádzate sa na webovom sídle projektu Verejná politika a prostredie sociálneho podnikania v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica, ktorý sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Partnerstvo Spiša, občianske združenie, ako realizátor tohto projektu postupnými na seba nadväzujúcimi aktivitami overí koncept sociálneho podnikania v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica. Čítajte viac o projekte.

Diskutujeme na témy...

Sociálne podnikanie

Aktuality u nás