Odborné hodnotenie záverečných študentských projektov - podnikateľských zámerov simulovaných sociálnych podnikov v rámci predmetu: Sociálne podnikanie, 12.12.2019