Konferencia: Ako začať so sociálnym podnikaním, 05.11.2019