Peter Lačný: Starostovia, choďte do toho!

Peter Lačný: Starostovia, choďte do toho!

Starosta obce Teplička pri Spišskej Novej Vsi Peter Lačný verí, že v spoločnosti sa dnes viac ako inokedy cení najmä pocit užitočnosti. Ten je aj hlavným motívom, prečo ľudia väčšinou nemajú motiváciu pracovať. Necítia sa byť užitočnými. Vo svojej obci vždy nájde takých, ktorých vhodne nasmeruje a tí spôsobia akúsi reťazovú reakciu a „prácou” pozitívne nakazia svoje okolie. Počas nášho rozhovoru objednával tvárnice do obecnej firmy, uhrádzal faktúry, zariaďoval logistiku a manažoval zamestnancov. Nie preto, že by bol na to sám, ale preto, že ho samotní zamestnanci doslova nútia riešiť veci expresne, aby mali dostatok materiálu na prácu a mohli pracovať. Zamestnanci zo sociálneho podniku doteraz nečerpali ani len dovolenky a s prácou na zákazkách nestíhajú. Sám sa netají tým, že i on priloží ruku k dielu. Aktívny je najmä počas tzv. montérkových dní, kedy vymení oblek za pracovný odev a pustí sa do práce… 

Obecný podnik, T-servis Teplička, s.r.o.

Pán Lačný, v Tepličke dnes funguje sociálny podnik, ktorý sa zameriava až na tri typy činnosti. Ponúkate stavebné práce, šijete textilné doplnky a usporadúvate spoločenské akcie. Ako by ste opísali Vaše začiatky v oblasti sociálneho podnikania?

Ešte predtým, ako som sa stal starostom, mojím mottom bolo tvrdenie, že kto sa chce mať dobre, nech príde na Tepličku. V tomto duchu sa niesla aj moja volebná kampaň, i keď o sociálnom podnikaní ako takom som v tom čase veľa nevedel. Pred postom starostu som pôsobil na obchodníckej pozícii a mal som aj svoju firmu, takže som s istotou vedel, že ak sa stanem starostom, tak určite založím obecný podnik, už len z hľadiska naplnenia obecnej kasy a následnej investície do rozvoja obce. Čo som vedel určite, bolo aj to, že chcem robiť niečo pre ľudí, ale i s ľuďmi – predovšetkým u nás v obci. Nie je to jednoduché, ale je to o výbere. Môžem tu sedieť a sledovať, ako do obecnej kasy prichádzajú financie a sťažovať sa, že nemáme dosť peňazí na investície, alebo môžem vymyslieť a urobiť niečo, čím si obec príjem zabezpečí a môže napredovať. A my sa chceme dynamicky rozvíjať. 

Kto Vás v začiatkoch inšpiroval a pomohol Vám na ceste k sociálnemu podnikaniu?

Tak, ako aj mnohí iní starostovia, ktorí sa o túto oblasť zaujímajú, som oslovil starostu zo Spišského Hrhova, pána Ledeckého, absolútneho priekopníka a odborníka v tejto problematike. Ten mi poskytol základné informácie a keď som bol ako tak zorientovaný, obrátil som sa na Regionálne centrum sociálnej ekonomiky v Košicach. Tam mi poskytli všetky ďalšie informácie, ako aj pomohli s procesom registrácie a  získania štatútu sociálneho podniku, ktorý máme od 15. júna 2019 aj keď fungovať sme začali už v apríli. Pri tejto príležitosti by som chcel pracovníkov Regionálneho centra sociálnej ekonomiky pochváliť, nakoľko odvádzajú kus dobrej práce a nechýba im ochota a trpezlivosť. Ak by som si mal celý tento proces niekedy zopakovať, jediné čo by som urobil inak, by bolo to, že by som začal s registráciou skôr. Celý proces trvá približne dva mesiace, samozrejme s pomocou, avšak ak by to niekto skúšal sám, pokojne by sa to mohlo predĺžiť. Inak som rád, že sa mi to takto podarilo a dnes môžeme naplno fungovať. 

A čo ľudia? Tí sú predsa tým najdôležitejším pri fungovaní sociálneho podniku. Ako by mal podľa Vás fungovať sociálny podnik z personálneho hľadiska? Nemali ste v začiatkoch obavu, že nenájdete vhodných ľudí hneď? 

Pri vedení sociálneho podniku je základom a nevyhnutnosťou zároveň mať schopného a šikovného manažéra – to je kľúčom k úspechu. Bez manažéra by sám starosta len sotva zodpovedne ustrážil chod firmy. Aj napriek tomu, že takého mám, sám mám čo robiť. Ďalej sú to samotní zamestnanci, ktorým je potrebné dať pocit potrebnosti a užitočnosti. V dnešnej dobe už materiálne statky a sociálne statusy nie sú tým, čo ľudí vedie k životnej spokojnosti, ale omnoho viac si cenia akýkoľvek stabilný a pravidelný príjem a možnosť byť doma. O to viac, keď robia niečo pre obec, alebo iných obyvateľov obce a môžu sa touto prácou verejne preukázať. To je najlepšia reklama a obojstranný pocit zadosťučinenia. Preto je potrebné ísť hlbšie, povzbudiť ich a   dať im morálny pocit, že sú potrební a osožní. A to naozaj funguje. Aspoň u nás áno. A ľudia? Tí sa vždy nájdu, o tom nepochybujem.

Koľko ľudí je zamestnaných v sociálnom podniku dnes?

Technickú prevádzku tvorí jedenásť. ľudí, ale zamestnaných v sociálnom podniku je momentálne  šesť ľudí. Mojím cieľom je do sociálneho podniku dostať ľudí, aby po dvoch rokoch podnik fungoval bez dotácií. Je pravdou, že čokoľvek chcem prostredníctvom obecnej firmy robiť, musím sa na to pozerať hlavne biznisovo. Obec jednoducho musí mať zákazky aby prežila. To je fakt a princíp podnikania je tu rovnako zachovaný. Podnikanie je o riziku. Buď ten biznis vyjde alebo nevyjde. Dôležité je, že sa niečo pre to urobilo. Ako každé podnikanie, aj tento druh podnikania je o príležitostiach. Ja som chcel od začiatku obecnú firmu, tak som ju založil a na príležitosť sme si počkali. Málokedy  je to  tak, že najprv príde príležitosť a potom sa narýchlo založí firma. Navyše, pri tomto modeli by to asi ani v takom poradí nešlo…


Terénne úpravy pred obecným úradom realizované sociálnym podnikom T-Servis Teplička
FOTO: archív Partnerstva Spiša

Ako hodnotíte samotný koncept sociálneho podnikania a jeho súčasné legislatívne ukotvenie ? 

V sociálnom podnikaní vidím obrovský priestor. Aj keď sme tu už v minulosti podobný model mali, nevymyslelo sa síce nič nové, ale dostalo to omnoho lepšiu podobu. Sociálne podnikanie má veľmi silnú podporu aj v politickom systéme štátu, ako u koalície, tak aj u opozície, preto verím, že nestratí svoje pevne miesto a nebude len ďalším experimentom. Ak sa však budeme na tento druh podnikania pozerať iba ekonomicky, nikdy  neuvidíme jeho skutočný zmysel. 

 Aké sú Vaše ďalšie plány v oblasti sociálneho podnikania?

Aktuálne plánujeme prostredníctvom obecnej firmy zastrešiť výstavbu komunitného centra, ktoré by nám v obci veľmi pomohlo. Ľudia majú záujem aj o kosenie a úpravy záhrad. Napríklad dnes ideme prvýkrát kosiť. Pozitívne hodnotím aj servisné poukážky, ktoré budeme čo nevidieť uplatňovať. A samozrejme, naďalej plánujem zamestnávať ľudí, ktorí majú chuť pracovať. Príležitostí bude dosť. 

Čo by ste odkázali ostatným, napríklad starostom obcí, ktorí stále váhajú, či sa vydať cestou sociálneho podnikania? 

Starostovia, choďte do toto! Aj keby ste mali dať prácu jednému, či dvom ľudom, stojí to za to. Je potrebné si vyskúšať, aké to je. Až vtedy pochopíte, že tu máme dostatok nástrojov na rozvoj, len ich treba efektívne využiť. Pomocou iným pomôžete i sami sebe. 

This Post Has One Comment

Pridaj komentár