Servisné poukážky – novodobé sociálne platidlo. Kto ich môže získať a komu nimi platiť?

Servisné poukážky – novodobé sociálne platidlo. Kto ich môže získať a komu nimi platiť?

Čo je servisná poukážka?

Servisné poukážky sú ceniny vydávané Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sa ďalej distribuujú oprávnenému subjektu, ktorým je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, obec alebo vyšší územný celok. Tu si ich môžu záujemcovia zakúpiť. Ich nominálna hodnota je 10 € a platia jeden celý kalendárny rok.  Používajú sa spravidla na platbu za služby poskytované registrovaným sociálnym podnikom (ďalej len RSP). Ide o služby starostlivosti o domácnosť a záhradu, napr. kosenie trávy, rezanie stromov a kríkov, prípravu palivového dreva, či upratovacie služby ako pranie, žehlenie, umývanie okien a pod. Sociálny podnik v ktorom chcete platiť servisnými poukážkami,  musí byť registrovaným sociálnym podnikom podľa zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Musí taktiež  poskytovať možnosť výmeny v prípade poškodenia a vrátenia nepoužitých servisných poukážok

 Poukážky existujú v dvoch farebných variatoch, a to:

 • vo farbe ružovej – tie sú určené pre osoby odkázané (t.j. fyzické osoby, ktoré majú právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.)
 • odkázaná osoba si servisnú poukážku v nominálnej hodnote  10 € odkúpi od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny za 5 €. Pre RSP predstavuje táto poukážka plnú  hodnotu vo výške 10 €.
 • vo farbe modrej – tie sú určené pre fyzické osoby. Občan si servisnú poukážku v nominálnej hodnote  10 € odkúpi od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny za 10 € a tou následne zaplatí  za služby RSP v rovnakej hodnote. RSP požiada Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny o odkúpenie servisnej poukážky. Po následnej finančnej kontrole bude RSP vyplatená suma 13 € za každú jednu poukážku. 

Servisné poukážky v obehu

Pre lepšiu predstavu ponúkame stručný prehľad, ako servisné poukážky fungujú v praxi:

 • Ako občan alebo odkázaná osoba pôjdem požiadať príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, obec, alebo vyšší územný celok o dodanie servisných poukážok .
 • Kúpim si servisné poukážky.
 • Objednám si služby od RSP.
 • RSP  zrealizuje dodanie služby.
 • Za dodané služby zaplatím servisnými poukážkami.
 • RSP následne požiada Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny o odkúpenie servisných poukážok.
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny urobí finančnú kontrolu u RSP.
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne odkúpi od RSP servisné poukážky a sumu vyplatí priamo RSP.

Model servisných poukážok sa čoraz viac začína v spoločnosti  objavovať nie len ako nový pojem, ale ako konkrétna forma nástroja sociálnej politiky a zdá sa, že i nevyhnutná súčasť  fungovania a podpory sociálnych podnikov, zároveň. Pomáha znevýhodneným občanom získať základne služby za výhodných podmienok, pričom ponúka férovú možnosť využívať služby sociálnych podnikov aj bežným občanom, ktorí takouto formou podporujú na trhu aj menej lukratívne činnosti, mimo záujmu komerčného sektora. Sociálny rozmer napĺňa fakt, že zisk tvorený  v registrovanom sociálnom podniku je takpovediac viac kontrolovaný a následne musí byť investovaný späť do ľudí, čím je zabezpečená možnosť pracovať a získavať pracovné návyky, alebo do technológie a teda napr. do strojov, čím sa zasa dostávame k podpore a rozvoju podniku , čo je opäť výhodné pre tých, ktorí služby poskytujú, i pre tých, ktorí služby využívajú.  Aj z obyčajnej činnosti, ktorú si takto objednáte, môžete mať okrem ukážkovo pokoseného trávnika, či čistých okien dobrý pocit, že pomáhate tým, ktorí sa aj vďaka Vám snažia byť lepší a pre spoločnosť užitočnejší.


Zdroj foto: slov-lex.sk

Zdroj info: MPSVaR

Pridaj komentár