Sociálne podnikanie

Sociálne podniky na Slovensku – aké činnosti prevládajú?

Sociálne podniky na Slovensku – aké činnosti prevládajú?

Sociálnych podnikov stále pribúda a je to aj preto, že podnikanie v tejto oblasti ponúka čoraz viac podnikateľských príležitostí. Aj keď je to podnikanie špecifické, miestami trochu náročnejšie výsledok s pridanou hodnotou láka čoraz viac záujemcov. Stať sa sociálnym podnikateľom …
Školské sociálne podniky – príležitosť pre absolventov po novom

Školské sociálne podniky – príležitosť pre absolventov po novom

Nová koncepcia uplatňovania znevýhodnených absolventov stredných odborných škôl – ako príprava na budúce povolanie je opäť horúcou témou na diskusiu. V rámci košického kraja sa uskutočnilo niekoľko odborných seminárov s predstaviteľmi samosprávy ako aj riaditeľmi škôl a garantov študijných odborov.  …
Sociálne podniky: Zmeny zákona o sociálnom podnikaní platné od 1.1.2020

Sociálne podniky: Zmeny zákona o sociálnom podnikaní platné od 1.1.2020

S účinnosťou od 1. januára 2020 sa dopĺňa legislatívna podoba zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnom podnikaní a sociálnych podnikoch. Účelom zmien v zákone  je vytvorenie optimálnejších podmienok v rámci sociálneho sektora pre aplikačnú prax, pričom sa sleduje spoločenská prospešnosť …
Peter Lačný: Starostovia, choďte do toho!

Peter Lačný: Starostovia, choďte do toho!

Starosta obce Teplička pri Spišskej Novej Vsi Peter Lačný verí, že v spoločnosti sa dnes viac ako inokedy cení najmä pocit užitočnosti. Ten je aj hlavným motívom, prečo ľudia väčšinou nemajú motiváciu pracovať. Necítia sa byť užitočnými. Vo svojej obci …
Dobrý Banskobystrický kraj inšpiruje

Dobrý Banskobystrický kraj inšpiruje

Rozvojová agentúra Dobrý kraj, n.o. bola založená z iniciatívy Banskobystrického samosprávneho kraja. Má samostatné oddelenie sociálnej ekonomiky, ktoré ponúka pomocnú ruku najmenej rozvinutým okresom v regióne s prívlastkom „hladovej doliny”. Zameriava sa na rozvoj v oblasti cestovného ruchu, praktického vzdelávania …
Sociálne podniky (na)ďalej rastú a napredujú

Sociálne podniky (na)ďalej rastú a napredujú

Počet registrovaných sociálnych podnikov na Slovensku k septembru 2019 prekročil číslo 30. Niektoré podniky sa len rozbiehajú, iné už vyrábajú a poskytujú služby vo veľkom. Dokonca za služby prijímajú sociálne poukážky vydávané príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, obcou, …
Servisné poukážky – novodobé sociálne platidlo. Kto ich môže získať a komu nimi platiť?

Servisné poukážky – novodobé sociálne platidlo. Kto ich môže získať a komu nimi platiť?

Čo je servisná poukážka? Servisné poukážky sú ceniny vydávané Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sa ďalej distribuujú oprávnenému subjektu, ktorým je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, obec alebo vyšší územný celok. Tu si ich môžu záujemcovia zakúpiť. Ich nominálna …
Novodobý trend pozitívnej spoločenskej zmeny: sociálne podnikanie

Novodobý trend pozitívnej spoločenskej zmeny: sociálne podnikanie

Pojmy ako sociálne podnikanie a sociálny podnik sa na slovenskej mediálnej scéne objavujú čoraz častejšie. Dôvodom je nadobudnutie platnosti zákona č. 112/20018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. V tejto novelizovanej podobe vstúpil zákon do platnosti 1. mája 2018.  …
Kto môže založiť sociálny podnik?

Kto môže založiť sociálny podnik?

Sociálnym podnikateľom sa môže stať prakticky každý, kto má pripravený a premyslený podnikateľský plán na výrobu a predaj výrobkov, či poskytovanie služieb pre iných odberateľov v rámci trhového hospodárstva, pričom pri tvorbe podnikateľského zámeru berie do úvahy potreby  a osobitosti …

Pridaj komentár

Zavrieť menu