Sociálne podnikanie

Sociálne podnikanie na Slovensku – rast predchádza úspech

Sociálne podnikanie na Slovensku – rast predchádza úspech

Keď sa koncom minulého roka hovorilo v súvislosti s počtom vzniknutých sociálnych podnikov ako o narastajúcom trende, dnes môžeme s istotou hovoriť o úspechu, ktorý sa dá cítiť i merať. Pozitívnu zmenu vo vnímaní existencie sociálnych podnikov ako nástrojov sociálnej …
Ako sa dá pomáhať tým, ktorí si nemôžu pomôcť sami

Ako sa dá pomáhať tým, ktorí si nemôžu pomôcť sami

Dôkazom toho, že  v podmienkach malej rodinnej firmy sa môžu diať veľké veci, je existencia nie jedného, ale hneď dvoch michalovských sociálnych podnikov sídliacich pod jednou strechou, ktoré vznikli transformáciou chránených dielní. Inšpirujúcim momentom tejto návštevy bol nielen nákazlivo pozitívny …
Nadviazali na tradíciu, opäť slúžia mestu

Nadviazali na tradíciu, opäť slúžia mestu

Mestu Levoča slúžila do roku 1997 v oblasti stavebnej činnosti ním zriadená príspevková organizácia VEPOS. Neskôr sa z nej stala Stavebná prevádzkareň, s.r.o., ktorej 100 % vlastníkom bolo stále mesto. Časom však muselo hľadať riešenie, ako realizovať interné zákazky a zároveň sa …
Sociálne podniky na Slovensku – aké činnosti prevládajú?

Sociálne podniky na Slovensku – aké činnosti prevládajú?

Sociálnych podnikov stále pribúda a je to aj preto, že podnikanie v tejto oblasti ponúka čoraz viac podnikateľských príležitostí. Aj keď je to podnikanie špecifické, miestami trochu náročnejšie výsledok s pridanou hodnotou láka čoraz viac záujemcov. Stať sa sociálnym podnikateľom …
Školské sociálne podniky – príležitosť pre absolventov po novom

Školské sociálne podniky – príležitosť pre absolventov po novom

Nová koncepcia uplatňovania znevýhodnených absolventov stredných odborných škôl – ako príprava na budúce povolanie je opäť horúcou témou na diskusiu. V rámci košického kraja sa uskutočnilo niekoľko odborných seminárov s predstaviteľmi samosprávy ako aj riaditeľmi škôl a garantov študijných odborov.  …
Sociálne podniky: Zmeny zákona o sociálnom podnikaní platné od 1.1.2020

Sociálne podniky: Zmeny zákona o sociálnom podnikaní platné od 1.1.2020

S účinnosťou od 1. januára 2020 sa dopĺňa legislatívna podoba zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnom podnikaní a sociálnych podnikoch. Účelom zmien v zákone  je vytvorenie optimálnejších podmienok v rámci sociálneho sektora pre aplikačnú prax, pričom sa sleduje spoločenská prospešnosť …
Peter Lačný: Starostovia, choďte do toho!

Peter Lačný: Starostovia, choďte do toho!

Starosta obce Teplička pri Spišskej Novej Vsi Peter Lačný verí, že v spoločnosti sa dnes viac ako inokedy cení najmä pocit užitočnosti. Ten je aj hlavným motívom, prečo ľudia väčšinou nemajú motiváciu pracovať. Necítia sa byť užitočnými. Vo svojej obci …
Dobrý Banskobystrický kraj inšpiruje

Dobrý Banskobystrický kraj inšpiruje

Rozvojová agentúra Dobrý kraj, n.o. bola založená z iniciatívy Banskobystrického samosprávneho kraja. Má samostatné oddelenie sociálnej ekonomiky, ktoré ponúka pomocnú ruku najmenej rozvinutým okresom v regióne s prívlastkom „hladovej doliny”. Zameriava sa na rozvoj v oblasti cestovného ruchu, praktického vzdelávania …
Sociálne podniky (na)ďalej rastú a napredujú

Sociálne podniky (na)ďalej rastú a napredujú

Počet registrovaných sociálnych podnikov na Slovensku k septembru 2019 prekročil číslo 30. Niektoré podniky sa len rozbiehajú, iné už vyrábajú a poskytujú služby vo veľkom. Dokonca za služby prijímajú sociálne poukážky vydávané príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, obcou, …
Servisné poukážky – novodobé sociálne platidlo. Kto ich môže získať a komu nimi platiť?

Servisné poukážky – novodobé sociálne platidlo. Kto ich môže získať a komu nimi platiť?

Čo je servisná poukážka? Servisné poukážky sú ceniny vydávané Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sa ďalej distribuujú oprávnenému subjektu, ktorým je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, obec alebo vyšší územný celok. Tu si ich môžu záujemcovia zakúpiť. Ich nominálna …
Novodobý trend pozitívnej spoločenskej zmeny: sociálne podnikanie

Novodobý trend pozitívnej spoločenskej zmeny: sociálne podnikanie

Pojmy ako sociálne podnikanie a sociálny podnik sa na slovenskej mediálnej scéne objavujú čoraz častejšie. Dôvodom je nadobudnutie platnosti zákona č. 112/20018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. V tejto novelizovanej podobe vstúpil zákon do platnosti 1. mája 2018.  …
Kto môže založiť sociálny podnik?

Kto môže založiť sociálny podnik?

Sociálnym podnikateľom sa môže stať prakticky každý, kto má pripravený a premyslený podnikateľský plán na výrobu a predaj výrobkov, či poskytovanie služieb pre iných odberateľov v rámci trhového hospodárstva, pričom pri tvorbe podnikateľského zámeru berie do úvahy potreby  a osobitosti …

Pridaj komentár

Zavrieť menu