Sociálne podniky (na)ďalej rastú a napredujú

Sociálne podniky (na)ďalej rastú a napredujú

Počet registrovaných sociálnych podnikov na Slovensku k septembru 2019 prekročil číslo 30. Niektoré podniky sa len rozbiehajú, iné už vyrábajú a poskytujú služby vo veľkom. Dokonca za služby prijímajú sociálne poukážky vydávané príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, obcou, alebo vyšším územným celkom. 

Najčastejším vznikajúcim modelom je integračný sociálny podnik so 100% finančnou účasťou obce alebo mesta, ktorý sa v obecnom/mestskom podniku sústreďuje hlavne na vytváranie príležitostí nových pracovných miest pre záujemcov o prácu z daného mesta alebo obce. V obecných podnikoch ponúkajú prevažne komunitno – prospešné služby, od drobných nákupov pre seniorov, cez údržbu záhrady, rôzne stavebné a upratovacie práce až po služby práčovne, či výrobu pekárenských výrobkov. Aj keď sa v  predmetoch činností rôznia, spoločný cieľ majú všetci rovnaký – ponúkajú možnosť pracovať, slúžia komunite (budujú komunitu) a zisk investujú späť do rozvoja. 

Nechajte sa inšpirovať tými, ktorí už začali

Mestský podnik Snina stavil na servisné poukážky 

Obchodná spoločnosť Mestský podnik Snina s.r.o. prevádzkuje činnosti spojené s údržbou verejných priestranstiev a poskytovaním starostlivosti o domácnosť a záhradu. Tie chce ešte tento rok ponúkať záujemcom výlučne formou servisných poukážok, ktoré zvýhodňujú odkázané osoby, prevažne seniorov a občanov ŤZP, využívať tieto služby s 50% zľavou. Do budúcna má mesto aj iné vyhliadky, predovšetkým v oblasti rozvoja turizmu a rekreačných služieb. V rámci sociálneho podnikania plánujú pristaviť podkrovie na budovu turistického informačného centra a revitalizáciu ďalších dvoch budov patriacich mestu v rekreačnej oblasti Sninské rybníky. Vo všetkých zrekonštruovaných objektoch bude sústredená remeselnícka činnosť mestského sociálneho podniku. 

V Tepličke pri Spišskej Novej Vsi pre Vás ušijú vlajku aj zorganizujú svadbu

  Sociálny podnik so zameraním na výrobu šitých vlajok poskytuje mestám a obciam komplexné riešenia na mieru, pri vyhotovení vlajok a zástav rôznych veľkostí a spôsoboch ich umiestnenia. Strategická poloha obce, len 5 km od Spišskej Novej Vsi, ponúka príjemné prostredie, mimo ruchu mesta, ideálne na usporiadanie rôznych spoločenských podujatí. Na tie obec využíva kultúrny dom s vlastnou kuchyňou. Záujemcov láka nízkou cenou služieb, ľahkou dostupnosťou i veľkokapacitným parkoviskom. Služby zatiaľ využívajú najmä obyvatelia Tepličky.

 Najaktívnejšia je zatiaľ Rožňava

V súvislosti s činnosťou sociálnych podnikov je čoraz častejšie skloňovaný pojem servisných poukážok.  Ide o formu novodobého platidla s výhodami. Tieto servisné poukážky si môžete objednať buď ako odkázaná osoba so zľavou, alebo ako fyzická osoba za plnú cenu na príslušnom úrade práce a následne ich využiť na objednávku služieb a tovarov z niektorých registrovaných sociálnych podnikov. Mesto Rožňava požiadalo ministerstvo práce ako prvé o distribúciu servisných poukážok na miestný úrad práce pre budúcich záujemcov, pričom hneď odporúča až tri sociálne podniky z okresu, kde nimi môžete platiť: 

 • Buzgó, s.r.o. 
 • Sociálny podnik obce Slavošovce s.r.o. 
 • Obecná prevádzkareň, s.r.o. Jablonov nad Turňou

Zoznam sociálnych podnikov, ktoré prijímajú servisné poukážky

 • Hrhovské služby s.r.o., Spišský Hrhov
 • Ľudia a perspektíva OZ, Krompachy
 • Obecný podnik Jedľová, s.r.o., Vyšná Jedľová
 • Thermostav s.r.o, Veľaty
 • Obecné služby Raslavice s.r.o., Raslavice
 • Solisko ČIRČ s.r.o., Čirč
 • Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, Žilina
 • WASCO – družstvo, Valaská
 • Rozvojové služby BBSK, Banská Bystrica
 • Sociálny podnik Jarovnice, s.r.o., Jarovnice
 • Smižianske služby s.r.o., Smižany
 • Hrabovčan, s.r.o, Nižný Hrabovec
 • T-servis Teplička, s.r.o., Teplička
 • Budimírske služby s.r.o., Budimír
 • Sociálny podnik obce Slavošovce s.r.o., Slavošovce
 • Obecná prevádzkareň s.r.o., Jablonov nad Turňou
 • SIPSTAV, Šarišské Michaľany
 • Buzgó, s.r.o., Krásnohorská Dlhá Lúka

Pridaj komentár