Konferencia “Politika zamestnanosti: Úloha štátu v oblasti zamestnanosti v regióne Spiš”