Pracovné stretnutie s Ing. Viliamom Mjartanom, 09.08.2019